خدمات و پشتیبانی


دوربین مداربسته

تلفن پشتیبانی ژابیژ الکترونیک : 

42610000 031 مهندس سلیمانی (تعمیرات ، سانترال اماکن )

37715405 031 آقای  نوروزی (انتقال تصویر ، شبکه )